Eğitim ve Gelişim Programları

BİREYSELGELİŞİM PROGRAMLARI

Hızla değişen ve gelişen dünyada isteklerimiz ve hedeflerimiz de hızla değişim gösterebilir.

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.

Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın,

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman...

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.

Birisine bir balık versen, doyar bir defa;

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca...

Kuan Tzu

Öğrenmek, bazen dik bir yamaca tırmanmak demek,

bazen de kendini yokuş aşağıya bırakmak.

Öğrenmenin içinde hem zorluk var hem teslimiyet

hem de keyif…

Öğrenirken emek sarf edip, değişiyor ve dönüşüyoruz.

Öğrettikçe daha da çok öğreniyoruz.

Biz öğrenmeyi ve öğretmeyi bu yüzden seviyoruz.

Bu yolculukta sizin ihtiyacınız ne?

Bizimle iletişime geçin.

KURUMSALGELİŞİM PROGRAMLARI

Standart eğitim paketleri yerine bireylerin ve organizasyonların neye ihtiyaç duyduklarını doğru anlayabilmek önemlidir.Bu bağlamda sizler için oluşturduğumuz
eğitim ihtiyaç analizi aşamaları:

EĞİTİM İHTİYAÇANALİZİ AŞAMALARI

 • ANALİZ

  Doğru ihtiyaç analizi ile organizasyonlara en fazla katkı sağlayacak eğitimlerin tespit edilmesi

 • TASARIM

  İş ortağımızla yapılan detaylı analiz sonrasında organizasyon için doğru eğitimin tasarlanması

 • UYGULAMA

  Eğitim süreçlerinin planlanması ve eğitim organizasyonun gerçekleştirilmesi

 • DEĞERLENDİRME

  Tepki Değerlendirme

  Eğitim sonrasında, eğitimden beklentinin karşılanıp karşılanmadığını ölçmek adına, katılımcılardan, organizasyonda eğitimden sorumlu kişilerden ve eğitmenden geri bildirimler alınarak, eğitim raporlarının hazırlanması


  Etkinlik Değerlendirme

  Eğitimin faydaya dönüşmesini sağlamak adına ölçülebilir bir gelişim ve takip sürecinin oluşturulması