İş Değerleme & Ücret Yapısı Oluşturma

PROJEAŞAMALARI

Ücret yönetimi sisteminde kurulan ücret yapısını etkileyen temel unsurlar, iş analizleri, iş tanımları, iş değerlemesi ve performans değerlemesidir.

İş değerleme yöntemi, bir işletme içindeki ücret yapısının, iş görenin değil, işin özelliklerine göre belirlenmesini sağlamaktır.

Bu metodoloji ile işletmedeki bir işin, diğer işlere göre değerini saptamak, yapılan işler arasında, ücret bakımından adil bir ayırım yapmak, işletme değerlerine uygun, piyasa verilerini dikkate alan, motive edici, adil ücret ve prim sistemlerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Pozisyonların
Belirlenmesi

İş Analizi
Süreci

Görev Tanımlarının
Oluşturulması

İş Değerlendirme
Kriterlerinin ve
Faktör Planının
Değerlendirilmesi

İş Değerlendirme
Süreci

Faktör Puanlarına Göre
Ücret Yapısının Kurulması

İş değerlemeye konu olacak pozisyonların
detaylı incelenerek belirlenmesi.

Çalışanlar tarafından yürütülen iş kapsamında yer alan görevlerin,
işin yapıldığı ortamın, işi yapan iş görenin taşıması gerekli niteliklerin araştırılması süreci.

İş analizinden çıkan verilere dayanarak tüm pozisyonlar için, işin amacı ve özetinin,
işle ilgili başlıca görev ve sorumlulukların ve işi yapmak için gereken gerekliliklerinin yer aldığı görev tanımlarının hazırlanması.

İşleri değerlendirmede kullanılacak evrensel standartlar ile
şirkete özgü koşulları dikkate alan değerleme kriterlerinin belirlenmesi.

Karşılaştırma matrisinin oluşturulması, işlerin gözden geçirilerek
farklılıkların belirlenmesi ve oluşturulan faktör-puan planına göre görevlerin puana dayalı sıralarının çıkartılması.

Faktör puanlarına göre pozisyonların ücret gruplarına ayrılması ve ücret yapısının oluşturulması.

Pozisyonların
Belirlenmesi

İş değerlemeye konu olacak pozisyonların
detaylı incelenerek belirlenmesi.

İş Analizi
Süreci

Çalışanlar tarafından yürütülen iş kapsamında yer alan görevlerin,
işin yapıldığı ortamın, işi yapan iş görenin taşıması gerekli niteliklerin araştırılması süreci.

Görev Tanımlarının
Oluşturulması

İş analizinden çıkan verilere dayanarak tüm pozisyonlar için, işin amacı ve özetinin,
işle ilgili başlıca görev ve sorumlulukların ve işi yapmak için gereken gerekliliklerinin yer aldığı görev tanımlarının hazırlanması.

İş Değerlendirme
Kriterlerinin ve
Faktör Planının
Değerlendirilmesi

İşleri değerlendirmede kullanılacak evrensel standartlar ile
şirkete özgü koşulları dikkate alan değerleme kriterlerinin belirlenmesi.

İş Değerlendirme
Süreci

Karşılaştırma matrisinin oluşturulması, işlerin gözden geçirilerek
farklılıkların belirlenmesi ve oluşturulan faktör-puan planına göre görevlerin puana dayalı sıralarının çıkartılması.

Faktör Puanlarına Göre
Ücret Yapısının Kurulması

Faktör puanlarına göre pozisyonların ücret gruplarına ayrılması ve ücret yapısının oluşturulması.

Çalışanlarınız için adil bir ücret yapısı oluşturmanızda sizlere destek oluyoruz.
Bizimle iletişime geçin.