İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROJE ADIMLARI

Mevcut Durumun Analiz Edilmesi

Vizyon, misyon, strateji, değerler, yetkinlikler ve kültürün oluşturulması veya gözden geçirilmesi.

Organizasyon ve Süreçlerin Tasarlanması

Organizasyon şeması, görev tanımı, süreçler ve prosedürlerin oluşturulması.

İnsan Kaynakları Sistemlerinin Oluşturulması

İşe alım, kariyer ve yetenek yönetimi, performans değerIendirme ve geri bildirim, ücret ve ödüllendirme, eğitim ve gelişim, işten ayrılış süreci, çalışan memnuniyeti vb. tüm insan kaynakları sistemlerinin oluşturulması.

Uygulama

Tasarlanan sistemlerin ve süreçlerin, işler hale getirilmesi ve çalışanların bilgilendirilmesi.

Bu Konuda Nasıl Destek Sağlayabiliriz?

• Yeni kurulan işletmeler için sıfırdan İnsan Kaynakları Yönetim Modelinin tasarımı ve oluşturulması.

• İşletmelerdeki mevcut İnsan Kaynakları Yönetim Modelinin günümüzün beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılandırılması, güncellenmesi ve diğer yönetim sistemi ve süreçleriyle entegre şekilde çalışmasının sağlanması.

Mevcut Durumun Analiz Edilmesi

Vizyon, misyon, strateji, değerler, yetkinlikler ve kültürün oluşturulması veya gözden geçirilmesi.

Organizasyon ve Süreçlerin Tasarlanması

Organizasyon şeması, görev tanımı, süreçler ve prosedürlerin oluşturulması.

İnsan Kaynakları Sistemlerinin Oluşturulması

İşe alım, kariyer ve yetenek yönetimi, performans değerIendirme ve geri bildirim, ücret ve ödüllendirme, eğitim ve gelişim, işten ayrılış süreci, çalışan memnuniyeti vb. tüm insan kaynakları sistemlerinin oluşturulması.

Uygulama

Tasarlanan sistemlerin ve süreçlerin, işler hale getirilmesi ve çalışanların bilgilendirilmesi.

Bu Konuda Nasıl Destek Sağlayabiliriz?

• Yeni kurulan işletmeler için sıfırdan İnsan Kaynakları Yönetim Modelinin tasarımı ve oluşturulması.

• İşletmelerdeki mevcut İnsan Kaynakları Yönetim Modelinin günümüzün beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılandırılması, güncellenmesi ve diğer yönetim sistemi ve süreçleriyle entegre şekilde çalışmasının sağlanması.